domainsindex logo
button

O nas

Wskaźniki

Domainindex.Com jest publiczną wolną od opłat usługą świadczoną przez korporację Domainindex SARL dla domen i przemysłu finansowego. Domainindex.Com oblicza ceny Wskaźników dla domen aby śledzić rozwój poziomów cen w obszarze domen. Dostarczamy zbiór bieżących Wskaźniki ów najważniejszych obszarów domen, takich jak 26 największych TLD, 10 największych ccTLD, 5 największych gTLD, wskaźnik rozwijającego się rynku ccTLD, jak również różne wskaźniki dla przemysłu i popularnych typów domen.

Badania

W sekcji Badania każdy może zbudować swój własny indeks w obszarze domen aby dowiedzieć się jak rozwija się konkretny segment rynku domen. Wskaźniki mogą być bardzo specyficzne; wskaźniki mogą być zbudowane aby dowiedzieć się o największych domenach hazardowych w Chinach lub domenach typu combo zarejestrowanych przed rokiem 2000 kończących się na co.uk, itd. Wprowadziliśmy tę funkcję, ponieważ wiedzieliśmy o specjalizacji wielu właścicieli od domen na bardzo specyficzne segmenty rynku. Rezultatem jest średnia cena domeny w wybranym obszarze.

Testowanie

Sekcja Testowanie umożliwia właścicielom teczek domen porównać wydajnością ich teczek względem całościowego rynku. Wszystko, co musisz zrobić to skopiować i wkleić listę domen i sklasyfikować je w segment domen. Jeśli chcesz sprecyzować wynik możesz użyć wartości Domainindex, które dostarczamy dla wyceny każdej domeny, albo użyć realnej ceny kupna dla tych domen. Od tego momentu budujemy indeks teczki oparty na segmentach, w których są Twoje domeny i możesz porównać je z wydajnością Twoich własnych domen. Jeśli wybrałeś również dostarczenie cen kupna Twoich domen, będziesz miał możliwość widzieć górne i dolne wartości Twojej teczki porównane z rynkiem. Narzędzie jest w trakcie rozwoju i będzie dostępne w styczniu 2011 roku.

Macierz

Macierz jest sposobem aby wyróżnić nisko wycenione obszary w przestrzeni domen. Wybierz Macierz na górze strony; wtedy wyświetli wszystkie przekroje wybranych obszarów. Rozwój wartości jest wyświetlony w kolorze od ciemnego czerwonego (najgorsze wydajności) do jasnego zielonego (najlepsze wydajności). Możesz wybrać różne przedziały czasowe dla analizowanych okresów, 1 rok, 6 miesięcy lub 3 miesiące. Klikając na pudełka Macierzy, zobaczysz indeks używany przy obliczeniach. Z tego miejsca możesz także wybrać wyszukiwanie domen, które pasują do tego wyboru na różnych rynkach w sieci.

Oszacowanie

Oszacowanie jest częścią badań, które wykonujemy dla posiadaczy wielkich teczek domen w celu określenia ryzyka I zmian różnych TLD. Celem jest ocenić wiarygodność i bezpieczeństwo każdego rejestru TLD. Oszacowanie bierze pod uwagę techniczne, ekonomiczne, prawne jak również polityczne ryzyko I zmiany każdego z analizowanych TLD. Natomiast te obszary wpływają na oszacowanie:

Ekonomia 6 punktów
Polityka 4 punktów
Przenikanie Sieci Szerokopasmowej 3 punktów
Strategia NIC 4 punktów
Technologia NIC 3 punktów

Dodatkowe problem prawne mogą dodatkowo obniżyć oszacowanie TLD o nawet 12 punktów.

Oszacowania są następujące:

AAA AA- B+ C D-
AAA- A+ B C- E+
AA+ A B- D+ E
AA A- C+ D E-

Domain Index Futures

Na podstawie 6 najważniejszych wskaźników Domen, dostarczamy Domain Index Futures, którymi można handlować na naszej platformie.

Oferujemy handel następującymi wskaźnikami:

  • 1) Globalny Indeks Domen
  • 2) index.com
  • 3) Wielkie ccTLS
  • 4) rozwijające się ccTLD
  • 5) Wielkie gTLD
  • 6) Indeks Największych

Aby zacząć handel, powinieneś założyć konto w korporacji Domainindex SARL. Minimalne sfinansowanie wynosi 500 USD.
Możesz przelać fundusze przez PayPal, Moneybookers lub przekaz bankowy (nie przyjmujemy czeków). Gdy tylko Twoje konto zostanie zatwierdzone i sfinansowane, możesz zacząć handel

Handel Indeksami Domen jest dostępne przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Możesz wybrać długo- lub krótkotrwałą pozycję na rynku. Zależnie od sytuacji rynkowej marginesy zmieniają się, ale inaczej niż na rynkach finansowych, marginesy są wyższe (do 100%); zawsze zależne od całościowej sytuacji rynkowej.