domainsindex logo
button

Metodologia Indeksu Domen

To jest opis metodologii używanej do obliczenia Cen Wskaźników Domen świadczonego przez Domainindex SARL.

Ogólne

Obliczenia firmy Domainindex wskaźników są oparte na zbiorze 280,000 nazw Domen w 14 językach i obecnie 52 różnych TLD (9 gTLD i 43 cc TLD - download ).

Większość wskaźników jest publikowanych na stronie JPMetric - Domainindex.Com. Niektóre języki i TLD są w fazie rozwoju i zostaną dodane później.

Bazowy Zbiór 280.000 Domen został wybrany w sposób w jaki każdy rodzaj domeny jest reprezentowany w różnych wskaźnikach. Bazowy Zbiór ma być widziany jako mała reprezentacja całej przestrzeni nazw domen, która obecnie składa się w przybliżeniu z 195 milionów Nazw Domen. Domeny zawarte w wskaźnikach zostały wybrane przy użyciu następujących kategoryzacji:

 • a) język
 • b) długość domeny
 • c) data rejestracji
 • d) typ domeny
 • e) przemysł
 • f) typ semantyczny

Wskaźniki są oparte na wycenach zbioru 280,000 domen. Jednym z najważniejszych aspektów Wskaźników Domen dostarczanych przez Domainindex SARL jest to, że Każdy Indeks lub subindeks zawsze reprezentuje średnią wartość jednej domeny w wybranej grupie.

Na przykład:

a) Jeśli Globalny Indeks Domen ma wartość 450 USD, to znaczy, że 450 USD jest średnią ceną ze wszystkich domen.

b) Jeśli subindeks największych Geo Domen kończących się na .in (Indie) i .cn (Chiny) wynosi 1298 USD, to znaczy, ze średnia cena największych połączonych  geo domen w tych dwóch ccTLD wynosi 1298 USD (które mogą być łatwo połączone w sekcji badań Domainindex).

Obliczenia są oparte na różnych czynnikach, które wpływają na ceny domen. Mają one być podzielone na dwie grupy:

Czynniki wyceniania

Czynniki wyceniania wpływają na wycenioną wartość domeny. Podstawowy zbiór jest stale monitorowany I aktualizowany, kiedykolwiek na rynku dostępne są nowe dane.
Niektóre wskaźniki mogą zmienić się kilka razy na minutę.

 • a) Wycena ręczna
 • b) Dane oparte na Domainindex
 • c) Dane o popularności Marshallindex
 • d) Dane ekonomiczne grupy słów kluczowych group
 • e) Interesy Domeny
 • f) dane ekonomiczne kraju w przypadku ccTLD
 • g) czynniki techniczne i polityczne z rejestrów i krajów ccTLD
 • h) objętość wyszukiwania
 • i) wiadomości

Nie ujawniamy dokładnego wzoru, według którego obliczamy wartość w tym momencie, ale sprawdziliśmy metodologię aby upewnić się, że metoda nie podlega manipulacjom w jakikolwiek sposób wpływającym na ceny indeksów.

Wszystkie dane są generowane automatycznie w oparciu o liczby, które nie są pod wpływem twórców Domainindex.

Czynniki ważące

Czynniki ważące mają wielkie znaczenie w  tworzeniu wskaźników. Aby stworzyć znaczące wskaźniki, które pozwalają Ci porównać różne sektory przestrzeni domen, najważniejsze jest, a by wartość konkretnego indeksu zawsze reprezentowała średnią cenę jednej domeny w tej grupie.

W celu zapewnienia, że każdy połączony indeks zawsze da średnią cenę stworzyliśmy różne czynniki ważące, które są używane w obliczeniach wszystkich wskaźników.

a) Mnożniki domen

Każda domena należąca do podstawowego zbioru domen ma mnożnik domeny. Mnożnik domen jest używany aby wyważyć różne cechy domen. Domena marble.com ma mnożnik 15, z powodu przypuszczenia, że istnieje jeszcze około 15 domen tej jakości w tej samej kategorii, gTLD i języku. Domena fun1000.com ma mnożnik 740, ponieważ nasze badanie dowiodło, że istnieje 740 domen o tej samej jakości w tej samej niszy w .com gTLD. Na bazie mnożników domen i wyboru domen, wskaźniki będą wyważone automatycznie w jakiejkolwiek prawidłowej grupie domen.

To jest podstawowy Wzór na obliczenie indeksu opartego na jednym TLD i jednym języku.

Wartość Domeny x Mnożnik Domeny = Pomnożona Wartość Domeny

Suma Pomnożonych Wartości Domen = Całkowita Wartość TLD (TLDv)

TLDv / Suma mnożników = Średnia wartość Domeny = Indeks

b) Waga TLD

W celu obliczenia wskaźników, które zawierają domeny o wielu TLD, konieczne jest wyważenie wyników z poszczególnych TLD. Obliczenie wagi domeny jest oparte na całkowitej liczbie domen zarejestrowanych w konkretnym TLD i rocznej opłacie rejestracyjnej za domenę w takim samym TLD. Wzór na określenie wagi z 2 TLD (a i b) jest taki:

Całkowita ilość zarejestrowanych domen w TLD x opłata za przedłużenie w TLD = całkowity przychód za przedłużenie TLD = TRI

TRI + TRI = TRI

TRI / TRI = Waga czynnika TLD w %

c) Waga języka

Aby utworzyć indeks na podstawie zbioru domen, który składa się z więcej niż jednego języka konieczne jest ważenie języków w każdym TLD, które jest częścią konkretnego indeksu. Wartości użyte do ważenia języków są oparte na naszych badaniach domen zarejestrowanych w TLD i użytych języków jak również są oparte na zapytaniach wyszukiwania w różnych językach i krajach. Każde TLD ma indywidualny profil użytych języków.

Wzór na obliczenie Indeksu opartego na 3 językach (a, b, c) jest taki:

Całkowita ilość domen w języku (a) / Całkowita suma mnożników języka(a) = Średnia wartość Domeny(a) = Indeks(a)

Całkowita ilość domen w języku (b) / Całkowita suma mnożników języka(b) = Średnia wartość Domeny(b) = Indeks(b)

Całkowita ilość domen w języku (c) / Całkowita suma mnożników języka(c) = Średnia wartość Domeny(c) = Indeks(c)

Indeks(a) / 100 x Czynnik języka dla języka (a) w tym TLD +
Indeks(b) / 100 x Czynnik języka dla języka (b) w tym TLD +
Indeks(c) / 100 x Czynnik języka dla języka (c) w tym TLD = Indeks dla (a, b, c)

Tłumaczenia i Wielorakie znaczenia

Jedną z dużych części podstawowego zbioru domen złożonego z 280.000 ocenianych domen jest zbiór, który nazywamy klastrem transjęzykowym. Jest to 10.000 nazw domen, które zostały przetłumaczone na 16 języków w celu porównania pomiędzy takimi samymi słowami kluczowymi w różnych językach i TLD. Tłumaczenia zostały wybrane bardziej aby odzwierciedlić równe wartości wśród tłumaczeń niż dokładne znaczenie; na przykład tłumaczenie słowa bagel na język niemiecki nie będzie bagel ponieważ nie jest ono dobrze znane w Niemczech czy Austrii, ale będzie raczej semmel , co jest terminem równie popularnym w Niemczech i Austrii.

Niektóre tłumaczenia mają wielorakie znaczenia w różnych językach, man ma znaczenie w pinyin, hiszpańskim, polskim i angielskim, ale najwartościowszym słowem kluczowym jest słowo man w języku angielskim, dlatego to słowo jest traktowane tylko jako angielskie i zostało usunięte z wszystkich zbiorów innych języków, również w celu odzwierciedlenia realistycznej średniej wartości dla wszystkich zbiorów domen.

Zmiany w Oszacowaniu prowadzą do zmian w Indeksie

Domainindex SARL stale monitoruje swój podstawowy zbiór domen. Od czasu do czasu możemy zdecydować o ponownym oszacowaniu wyceny domeny jeśli uznamy, że była niedokładna, a nie dlatego, że wykryliśmy zmianę wartości w tej konkretnej domenie. W takim przypadku ponowne oszacowanie wpłynie nie tylko na bieżący poziom indeksu ale Indeks będzie przeliczony od pierwszego dnia. To będzie zdarzało się rzadko i będzie wpływało na wartości indeksu tylko marginalnie, jednakże odczuwamy, że jest ważne aby wspomnieć, aby nie było żadnego zaskoczenia jeśli wartości z przeszłości zmienią się. Monitorowanie będzie trwało do 31 grudnia 2011 roku. Po tym dniu nie będziemy juz więcej dokonywać żadnych zmian w przeszłych wartościach.

Ukryte wartości

Istnieją dwie cechy szczególne w podstawowym zbiorze mające na celu utrzymać spójność w ciągu lat; jedną jest to, że ten zbiór zawiera domeny jeszcze nie zarejestrowane jak również domeny, które być może nie będą uwolnione z rejestrów do bieżącego dnia. Powodem jest, że ich wartość juz istnieje nawet jeśli ich uwolnienie lub rejestracja nie zaszła, w ten sposób uwolnienie lub rejestracja tych domen nie będzie prowadzić do skoku wartości indeksów.

Pracujemy z wielką ekipą ekspertów przemysłu i ofiarodawcami danych, jak również wszystkim NIC i ICANN aby zbudować nasze indeksy:


alexa logo

Alexa.com - Dostarcza Domainindex dokładne statystyki wyszukiwań domen ze słowami kluczowymi.

itu logo

Itu.int - Międzynarodowy związek komunikacyjny dostarcza dane o rejestracji, użytkownikach szerokopasmowych i wielu innych istotnych danych budujących nasze indeksy.

imf logo

Imf.org - Międzynarodowy Fundusz Walutowy dostarcza Domainindex dane ekonomiczne, takie jak GDP, wzrost ekonomiczny, stabilność polityczną i wiele innych.

yahoo logo

Yahoo.com - Dostarcza Domainindex statystyki wyszukiwań domen ze słowami kluczowymi w swojej sieci wyszukiwania.

majesticseo logo

MajesticSEO.com - Dzisiejszy największy zbiór informacji backlink, dla Twojej wygody dodaliśmy informację backlink do całościowej informacji zawartej w wycenach.

bing logo

Bing.com - Dostarcza   Domainindex statystyki wyszukiwań domen ze słowami kluczowymi w swojej sieci wyszukiwania.

google logo

google.com - Dostarcza   Domainindex statystyki wyszukiwań domen ze słowami kluczowymi w swojej sieci wyszukiwania.

wipo logo

wipo.int - Światowa organizacja własności intelektualnej dostarcza Domainindex aktualne informacje o aktywnych znakach towarowych według protokołu madryckiego.

namejet logo

namejet.com - Jeden z największych rynków wtórnych dla spadków domen, dostarcza Domainindex aktualne informacje o cenach transakcji na ich platformie.

pool logo

pool.com - Jeden z największych rynków wtórnych dla spadków domen, dostarcza Domainindex aktualne informacje o cenach transakcji na ich platformie.

Godaddy logo

Godaddy.com - największy światowy rejestrator operujący własną aukcją domen i rynkiem oraz rynkiem spadkowym; i dostarcza Domainindex informacje związane ze sprzedażą.

smartnames logo

Smartnames.com - Jeden z największych rynków wtórnych dla domen spadkowych, dostarcza Domainindex aktualne  informacje o cenach transakcji na ich platformie.

sedo logo

sedo.com - Jest największym światowym pośrednikiem domen i dostarcza  Domainindex aktualne informacje o interesach dziejących się na ich platformie.

verisign logo

verisign.com - Jest rejestrem domen .com i .net i dostarcza Domainindex aktualne informacje o rejestracjach a w przyszłości więcej danych o domenach.

neustar logo

neustar.com - świadczy usługi rejestrowania domen dla wielu dobrze znanych takich jak .us, .biz, .tel, .co i wielu innych, dostarcza Domainindex aktualne informacje o rejestracjach.

domaintools logo

domaintools.com - Jest największym światowym i najbardziej wszechstronnym zbiorem informacji whois, dostarcza Domainindex  informację whois i zrzuty ekranu.

marshallindex logo

marshallindex.com - Jest najdokładniejszą informacją o użyciu Słów kluczowych w mediach, mierzy przy pomocy zastrzeżonej metody rzeczywisty czas aktualnego użycia ponad  100.000 słów w 25.000 mediach online i offline.